Grau en Seguretat – Institut de Seguretat Pública de Catalunya

 

 

Grau en Seguretat – Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

 

viernes, 22 de marzo de 2013

Cronologia del conflicte per la creació del Grau de Seguretat

 

Per tal de clarificar, encara més, la posició de l’ACC, hem preparat una breu cronologia del que fins ara ha succeït entorn a la creació del Grau de Seguretat.

 

20 de febrer: Nota de premsa de la Generalitat de Catalunya recollint la compareixença davant el Parlament de l’Honorable Conseller d’Interior, Ramon Espadaler, presentant les línies d’actuació del seu Departament per a aquesta legislatura. Entre aquestes línies s’inclou com a principal aposta de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) la formació universitària per contribuir a “augmentar capacitats i prestigi de la nostra policia”, motiu pel qual es proposa l’adscripció de l’ISPC a la UB i la creació d’un Grau universitari en Seguretat entre l’Institut, la UB, la UAB i la UPF, a impartir a les instal·lacions de l’ISPC a Mollet.

 

 

21 de febrer: Reunió del Consell Interuniversitari de Catalunya, amb la participació de la Direcció General d’Universitats, de l’ISPC i representants de les tres universitats públiques (UB, UAB i UPF) on es presenta formalment la proposta de realitzar un Grau Interuniversitari de Seguretat, que estaria obert tant a estudiants que hagin aprovat les PAU com als membres dels cossos de seguretat que compleixen les condicions d’accés a la Universitat i que permetrien accedir a càrrecs intermedis dels diferents cossos de seguretat.  Sembla que l’acord estava  ja prèviament pactat entre els vicerectors, i que, a la pràctica, la reunió és el punt de sortida perquè els coordinadors docents del nou grau anomenats per cada universitat, es posin a treballar en la memòria docent a partir del document proposat per l’ISPC i datat al novembre de 2012.

 

 

22 de febrer: La sorpresa sorgeix quan es constata que el pla docent proposat pel ISPC és en més d’un 50% coincident amb els plans del Grau en Criminologia, amb la peculiaritat de que no incorpora els seus fonaments científics.

 

 

8 de març: Es realitza la reunió en la qual totes les universitats havien de signar la proposta, però finalment, UPF i UAB es deslliguen del projecte. La UB sí signa i es confirma la idea  de posar en marxa el nou grau a partir del curs 2014-2015. Els motius que semblen fonamentar la decisió de UAB i UPF de no participar haurien estat:

 

 

  • Si l’objectiu formatiu del grau és la seguretat interior o seguretat ciutadana, com sembla lògic pensant que el grau pretén formar les persones que ocuparan càrrecs de responsabilitat a la policia catalana, llavors ha de ser un grau de Criminologia, i ja hi ha un nombre considerable de graus de Criminologia a les universitats catalanes.
  • Si l’objectiu formatiu és formar persones expertes en emergències (riscos per a la seguretat industrial, risc d’incendis, riscos informàtics, entre altres) llavors no sembla una formació adequada per als policies que exerciran les seves funcions en l’àmbit de la seguretat ciutadana i què, si aspiren a desenvolupar bé la seva funció, necessiten lògicament conèixer el fonament científic de les intervencions dirigides a prevenir la delinqüència i millorar la seguretat, que és precisament el que proporciona la Criminologia.
  • La revisió de graus de seguretat al Regne Unit, França, Canadà i EUA, fa concloure que tots els graus que estan especialment orientats a formar policies són graus amb fonament criminològic combinats, si de cas, amb major contingut d’assignatures específicament policials. I en tot cas, no sembla que la seguretat integral tingui l’autonomia científica que fonamenti uns estudis de grau.

 

11 de març: Davant aquesta situació, l’ACC envia una carta manifestant el seu rebuig al Grau en seguretat al rector de la UB, a l’ISPC i al director general d’Universitats, entre d’altres destinataris. Prèviament s’havia intentat recollir informació del coordinador de Criminologia de la UB; aquest, però, va respondre amb celeritat i mostrant la seva preocupació amb el mateix, encara que advertint “inconcrecions” en el nostre posicionament, i ens va emplaçar a una reunió de data incerta, la qual, però, no es podria produir abans d’un mes. Degut a que el projecte està ja bastant avançat, l´ACC decideix que no pot demorar-se en fer pública aquesta situació (una vegada, recordem, s´han enviat ja les cartes de rebuig a aquest nou grau).

 

 

Dimarts 12 de març: Enviades les cartes, l’ACC penja a la pàgina web (www.criminologos.org) una nota fent pública la situació sota el titular “La UB pacta acabar les sortides professionals dels criminòlegs“. Aquesta notícia provoca gran enrenou entre els col·lectius de criminòlegs a nivell nacional, en general, i a l’Associació Interuniversitària de Criminologia (AIC) en particular, que convoca una concentració a la Facultat de Dret de la UB per al 19 de març en senyal de protesta.

 

 

Divendres 15 de març: Davant l’enrenou provocat, la Direcció Genal d’Universitats convoca l’ACC a una reunió urgent, a la qual també assisteixen el vicerector de la UB i la seva adjunta. Ens acusen de donar informació falsa, calumniosa i infundada, i de ser els impulsors de la concentració. L’ACC deixa clar que la concentració és iniciativa exclusivament dels estudiants, i explica el descontent amb el document que recull la proposta de pla docent elaborat per l’ISPC. Ells reconeixen l’existència del pla docent que se’ls hi presenta però afirmen que està sent revisat per abordar un concepte de seguretat més integral i més centrat en la gestió de riscos. La UB es compromet a informar l’ACC de l’evolució del pla docent. L’ACC fa un comunicat explicat el contingut de la reunió, tal i com va ser requerit. En cap cas, però, es demana que es rectifiqui el primer comunicat.

 

 

Dilluns 18 de març: Tot i que la reunió del dia 15 havia finalitzat amb un tarannà pacífic i voluntat de col·laboració, la UB fa públic un comunicat defensant el nou grau i insistint en la seva acusació a l’ACC per informació falsa i calumniosa. Per aquesta raó aquell mateix dia l’ACC va dirigir un nou missatge al Director General d’Universitats demanant-li la seva empara davant de les contínues agressions verbals i amenaces proferides pel Degà de la Facultat de Dret. D’aquest missatge es va enviar còpia al Vicerector de la UB, el Dr. Roselló.

 

 

 

En aquest escrit els fèiem avinent el nostre profund malestar per la insatisfactòria resposta de la Universitat de Barcelona i l’incompliment d’allò acordat a la reunió celebrada uns dies abans. Resulta palès que la Universitat de Barcelona, o al menys la Facultat de Dret, amb el seu Degà al capdavant, no estava actuant amb la bona voluntat que havien compromès a la reunió prèviament mantinguda. El Sr. Degà no només ha fet pública una nota en la qual qualifica la nostra actuació com a “falsa i absolutament injuriosa”,  tot i que ja hem aportat a la UB la documentació que acreditava la informació que dies abans havíem fet pública, i que va ser reconeguda com a certa pels representants de la UB, EL Dr. Roselló i la Sra. Lanau. El Sr. Degà també afirma en aquest document que vàrem difondre informació “tergiversada i falsa”, “sense haver-la contrastat i sense haver-se (SIC) posat prèviament en contacte amb la Universitat de Barcelona”. Cosa que com ja va quedar acreditat tampoc és cert pel que fa a la contrastació, en virtut de la documentació referida, i tampoc pel que fa al contacte previ, ja que en data 9 de març, és a dir tres dies abans de fer pública la nostra nota, havíem remés un correu electrònic al Cap d’Estudis de Criminologia, tal i com ja hem detallat més a dalt.

 

 

De forma cada vegada més insistent i menys velada, des dels òrgans de govern de la Facultat de Dret ens estan fent arribar amenaces de demandes en relació amb la nostra legítima defensa dels interessos professionals. Aquesta actitud tan hostil ens porta a preguntar-nos si la Facultat de Dret actuaria d’idèntica manera en el supòsit d’un conflicte similar amb l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, amb el no menys Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de Barcelona o amb qualsevol altra institució d’abast professional que exerceixi la defensa d’una professió com així fa l’Associació Catalana de Criminòlegs.

 

 

Cal ressenyar que a la nota del Degà s’han esmenat els greus errors de definició de la ciència criminològica, així com els relatius al seu objecte d’estudi i abast científic, i fins i tot el de la seva incorrecta denominació com a “criminalística”, que sí estaven presents profusament a l’esborrany que dies abans havia redactat la Facultat de Dret; errors que els hi vàrem assenyalar amb detall i que van ser convenientment recollits pels nostres interlocutors i, relativament, esmenats més tard en la nota publicada.

 

 

Dimarts 19 de març: Les dues organitzacions més representatives del món acadèmic i professional, i que integren a la pràctica totalitat dels especialistes en Criminologia a nivell estatal, SEIC i FACE, envien cartes a l’Agència de Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), la Direcció  General d’Universitats, la UB i l’ISPC, mostrant el seu rebuig al nou grau de Seguretat i donant total suport a l’ACC.

 

 

Aquest mateix dia té lloc una important concentració d’estudiants de Criminologia a la UB. El degà de la facultat insisteix en les seves acusacions i fins i tot afirma obertament que s´està estudiant prendre accions legals contra l’ACC. A dia d’avui, no tenim constància que s´hagi presentat cap denúncia. Entenem, així mateix, que si aquesta denúncia no s’ha presentat és perquè no hi ha base jurídica per a sustentar-la.

 

 

 

Simultàniament a l’ISPC es celebra una reunió, convocada per la seva directora, amb participació de l’ACC, en què la Sra. Aymerich ens explica que entén el nostre malestar, però que aquest es deu a una confusió, ja que el document que conté la planificació del futur grau (del que reconeix la seva existència i autoria per part del personal de l’ISPC) és un document de treball creat únicament per repartir pesos d’assignatures entre les universitats i en cap cas per decidir de manera definitiva sobre el contingut. Insisteix que l’enfocament del nou grau és el d’una seguretat integral, no el de seguretat ciutadana, i que encara no hi ha precedents en el nivell comparat. La intenció del Departament d’Interior i de l’ISCP és que aquesta institució sigui pionera a nivell internacional. Insisteixen que no pretenen, en cap cas, solapar amb Criminologia.

 

 

No obstant, a data d’avui, encara no hi ha disponible cap planificació ni programa acadèmic que permeti constatar que la inicial previsió, amb més d’un 50% de continguts propis de Criminologia, ha estat esmenada. Per part de l’ACC s’acorda confiar en la paraula, ja que no en cap document acreditatiu, de la Sra. Directora de l’ISPC, tot i recordar-li que aquest procés serà seguit amb molta atenció i, en defensa de la professió, l’ACC no podrà valorar positivament cap programa acadèmic que entri en col·lisió amb el Grau en Criminologia o que, de forma activa o passiva, limiti les opcions professionals dels criminòlegs. Per tal de prestar la nostra ajuda en la confecció del projecte, evidenciant la total identitat del concepte “seguretat ciutadana” amb una part de l’objecte d’estudi de la ciència criminològica, hem fet arribar a la Directora de l’ISPC un dels més reconeguts manuals sobre prevenció i seguretat ciutadana, publicat recentment. Amb l’ajut d’aquest llibre, o de molts altres que també podríem posar com a exemples, és possible que els promotors institucionals i universitaris del Grau en seguretat puguin clarificar una mica més allò que hem vingut dient des del principi d’aquest estrambòtic conflicte: no es pot parlar de seguretat ciutadana, ni de tasca policial, si aquesta s’enfoca des de la perspectiva universitària, sense parlar de Criminologia. Aquesta ciència abasta els conceptes anteriors i per tant els integra superant-los.

 

 

A dia d’avui, tot i que les diverses instàncies amb les que hem tingut l’oportunitat de contrastar la nostra informació han confirmat la veracitat d’allò que l’ACC ha vingut anunciant, ni el Director General d’Universitats ni cap de les diverses instàncies de la UB s’han posat en contacte amb l’ACC per demanar disculpes per les greus acusacions proferides pel Degà de la Facultat de Dret. Per descomptat el Sr. Degà tampoc ho ha fet.

 

 

Nota final: Hem rebut nombroses consultes sobre la nostra decisió de no fer públics els documents acreditatius de la creació del Grau en seguretat, la raó de no fer-ho ha estat, com ja hem dit en un altre comunicat, un compromís ètic per tal de no comprometre a les seves autores. Tot i que reiteradament, per part dels nombrosos interlocutors institucionals i universitaris, s’ha negat la seva autenticitat, aquests documents evidencien que el projecte no només existeix en els termes descrits, sinó que va ser elaborat en dates molt recents per personal administratiu destinat a l’ISPC. Tota aquesta informació, accessible mitjançant les propietats o metadades contingudes en qualsevol arxiu digital, permetria identificar a unes professionals que són completament alienes a l’impuls i disseny del Grau en seguretat, i per aquesta raó hem optat per obviar la difusió de la documentació.

 

SiSeguridad.es

www.siseguridad.es/

Tradueix aquesta pàgina

Guarda de Caza · Guarda Pesca Maritimo · Guarda Particular · Formacion Superior de Servicios de Inteligencia · ¿Porque Si Seguridad? Contacto · Blog.

Blog siseguridad.es

Blog siseguridad.es – Siseguridad.es realiza servicios de …

Formacion Director Seguridad

Consideramos para ejercer como Director de Seguridad la …

¿Que Hacemos?

¿Que Hacemos? Gestion de Riesgos · Gestion de Patrimonio …

Analisis de Riesgos

Gestion de Riesgos · Gestion de Patrimonio Artistico · Gestion de …

¿Porque Si Seguridad?

Formacion Superior de Servicios de Inteligencia · ¿Porque Si …

Director de Seguridad

A los directores de seguridad según lo establecido por el …

¿Quienes Somos?

Somos un grupo de profesionales de la seguridad privada con …

Aviso Legal

Aviso Legal. Print. Esta pagina web (siseguridad.es) es de …

Formacion Vigilante de …

Formacion Vigilante de Seguridad. PDF, Print, E-mail. Vigilantes …

Segurpricat Siseguridad.es …

Segurpricat Siseguridad.es Consultor de Seguridad. … Blog ..

Grau en Seguretat – Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Grau en Seguretat – Institut de Seguretat Pública de Catalunya
http://ispc.gencat.cat/ca/2_formacio/…/grau_en_seguretat

Grau en Seguretat. DIMECRES 22 D’OCTUBRE, ACTE DE PRESENTACIÓ DE L’ISPC COM A CENTRE UNIVERSITARI ADSCRIT A LA UB.  Màs información sobre los servicios de Segurpricat Consulting Màs información sobre los servicios de Segurpricat Consulting [/caption]

 

La Guardia Civil prepara a 14 agentes para intervenir en casos de ébola

Un total de 14 efectivos de la Guardia Civil de Soria trabajarían en el hipotético caso de que algún ciudadano soriano contraiga el ébola. Se trata de personal especializado que forma parte de la unidad funcional NRBQ (Nuclear, radioactiva, biológica y química) encargada de combatir cualquier amenaza biológica o química.

Desde la Comandancia de la Guardia Civil de Soria señalaron que «al igual que el resto de las Comandancias, dispone de una Unidad NRBQ, cuya misión es hacer frente a amenazas nucleares, radioactivas, biológicas y químicas, para lo que cuenta con material de autoprotección y formación específica», mediante un curso que han realizado los agentes que integran el equipo.

El Servicio de Desactivación de Explosivos tiene como misión la organización, gestión y ejecución de las tareas de búsqueda, detección, neutralización y desactivación de los artefactos explosivos. Esta misión se desarrolla en los siguientes cometidos fundamentales: intervenir para el restablecimiento de la seguridad ciudadana en supuestos de amenaza de existencia de artefactos; obtener, estudiar, valorar y difundir la información relativa a nuevos materiales, técnicas y procedimientos de detección y desactivación. Ya en 1973 se crea la figura del “Especialista de Explosivos”. La importancia que ha cobrado el empleo de artefactos explosivos y la posibilidad de utilización de otros de naturaleza radiológica, biológica o química, ha exigido a la Guardia Civil un esfuerzo de actualización con la finalidad de garantizar un servicio a la sociedad de la calidad que ésta demanda. Dando una respuesta técnica adecuada materializada en la creación en el seno del Servicio de Desactivación de Explosivos de una Unidad NRBQ (Nuclear, Radiológico, Bacteriológico y Químico).

La Unidad NRBQ, que fue formada hace nueve años, es la encargada del desempeño de las misiones propias del Cuerpo en ambientes contaminados asegurando la zona hasta la llegada del apoyo que fuese preciso por parte de las Unidades de Primera Intervención NRBQ con base en Zaragoza o Logroño, dependiendo de las necesidades.

Para el desempeño de su misión cuentan con material de protección individual y realizan prácticas periódicas para mantener en nivel adecuado de operatividad, informaron desde la Comandancia de la Guardia Civil. La unidad cuenta con un protocolo establecido que le hace estar preparado si la situación llegase a producirse.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que dentro del protocolo establecido por Sanidad en el caso de que se detecte algún caso en Soria está previsto que todos los casos en los que se sospeche alguna infección de ébola se trasladen inmediatamente al hospital de Burgos, que es el centro de referencia del que depende Soria, por lo que aquí en ningún caso se tratará a los posibles infectados.

Por otra parte la responsable del área de Sanidad del sindicato de CCOO, María Jesús Sotillos, declaró que «ya se han iniciado los cursos para enseñar al personal sanitario sobre cómo se deben poner y quitar los trajes» y en una reunión reciente con el gerente de Atención primaria «se nos confirmó que los trajes de protección cumplen el protocolo en lo que sería tratar a un paciente de sospecha de virus de ébola. Incluye una mascarilla quirúrgica, unas gafas de un solo uso, tres pares de guantes de nitrilo, que son los que más protección tienen, y unas calzas altas e impermeables. Esto se ajusta al protocolo de todos los consultorios de urgencias cuando estás en la fase de recibir a un posible sospechoso», concluyó.

La Guardia Civil prepara a 14 agentes para intervenir en casos de ébola

Un total de 14 efectivos de la Guardia Civil de Soria trabajarían en el hipotético caso de que algún ciudadano soriano contraiga el ébola.

separador

Noticias relacionadas

En la Escuela Nacional de Protección Civil se organiza una Jornada de intercambio de experiencias entre profesionales que pueden intervenir en situaciones con riesgo de contagio por ébola

 

Protección Civil organiza una Jornada de intercambio de experiencias entre profesionales que pueden intervenir en situaciones con riesgo de contagio por ébola

Ministerio del Interior

Madrid, 21/10/2014

En la Escuela Nacional de Protección Civil

Se abordan cuestiones relacionadas con la epidemiología del virus, la puesta en común de procedimientos de intervención, programas de formación a desarrollar y  uso de las prendas de protección individual

Está dirigida a profesionales de colectivos, no específicamente sanitarios, que pueden tener alguna actuación en situaciones con riesgo de contagio de ébola

Por razones de cercanía geográfica y celeridad, los primeros participantes pertenecen a personal destinado en la Comunidad de Madrid, región en la que se ha declarado el primer contagio por ébola

Imágenes de la Jornada (Descarga)

Declaraciones del director general de Protección Civil y Emergencias, Juan Díaz Cruz (Descarga Parte 1) (Descarga Parte 2)

La Escuela Nacional de Protección Civil acoge hoy una Jornada técnica sobre protección ante intervenciones con posible riesgo de contagio con virus del ébola, destinada a contrastar criterios para enriquecer los programas formativos dirigidos a profesionales no sanitarios, especialmente policías y bomberos.

Los 57 participantes de hoy pertenecen a colectivos que desarrollan su actividad en la Comunidad de Madrid, región en la que se ha declarado el primer caso de contagio por este virus. A lo largo de la jornada, los asistentes abordarán temas relacionados con la epidemiología del virus, los procedimientos de intervención existentes, los programas de formación a desarrollar y el uso de las prendas de protección individual.

Asisten a la Jornada representantes de Defensa, Guardia Civil, Policía Nacional, de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, del SUMMA y SAMUR, así como policías y bomberos de Madrid y de varias localidades madrileñas, entre otras, Alcorcón, Móstoles, Leganés, Alcobendas, Rivas y Fuenlabrada.

El objetivo de esta Jornada técnica es poner en común los procedimientos actualmente existentes en cada uno de estos colectivos, de manera que cada organismo participante pueda aprender de las experiencias de los demás.

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias ha sido designada por el Comité Especial para la Gestión del Ébola para diseñar un programa formativo destinado a estos colectivos que, al igual que el personal sanitario, puedan verse implicados en intervenciones con posible riesgo de contagio por el virus del ébola, fundamentalmente policías y bomberos.

Programa de la jornada

La jornada técnica se divide en tres conferencias sobre el ébola y tres mesas redondas.

En primer lugar, la doctora Lucía Ballester Orcal, representante del Ministerio de Defensa, ha hablado sobre “aspectos epidemiológicos del ébola”, tras lo cual ha intervenido el representante del SUMMA, el doctor Francisco José Sánchez García, que se ha centrado en “aspectos relevantes del ébola en el trabajo de policías y bomberos”. Posteriormente, Pilar Cáceres Armendáriz, directora del Centro Nacional de Medios de Protección, ha hablado sobre las “prendas de protección individual y su uso en las distintas actividades con riesgo de contagio por el virus del ébola”.

A continuación, se plantean tres mesas redondas que se desarrollarán a lo largo de todo el día bajo los siguientes títulos: la puesta en común de procedimientos de intervención; los programas de formación para los distintos colectivos y, por último, los aspectos organizativos de las intervenciones.

 

 

 


  • SiSeguridad.es

    www.siseguridad.es/

    Guarda de Caza · Guarda Pesca Maritimo · Guarda Particular · Formacion Superior de Servicios de Inteligencia · ¿Porque Si Seguridad? Contacto · Blog.

Misiones internacionales activas del Ministerio de Defensa en África como el contingente español desplegado en Bangui en la violenta capital de República Centroafricana.

segurpricat

Misiones internacionales activas del Ministerio de Defensa en África como el contingente español desplegado en Bangui en la violenta capital de República Centroafricana..